Cơ hội việc làm khi học ngành Ngôn ngữ Anh

Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ chung của toàn cầu. Tiếng Anh giúp kết nối toàn cầu trong hợp tác và đầu tư ở mọi lĩnh vực như giáo dục, y tế, kinh doanh, thương mại, công nghệ, du lịch, v.v. Hiện thế giới có trên 50 quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính, gần 80 quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Trong tất cả các lĩnh vực từ kinh doanh, thương mại, truyền thông cho đến du lịch, ngoại giao,… tiếng Anh đều đóng vai trò là ngôn ngữ số 1. Ngôn ngữ Anh là ngôn ngữ thông dụng trên toàn thế giới nên việc thông thạo ngôn ngữ toàn cầu này được coi là chìa khóa vàng thời hội nhập cho mỗi cá nhân muốn thành công trong công việc.

Sinh viên học ngành Ngôn ngữ Anh tại Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Phạm  Văn Đồng, sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhận các công việc sau:

– Làm việc tại các cơ quan, tổ chức đối ngoại, kinh tế, văn hóa, ngoại giao; các khu du lịch, khách sạn, nhà hàng; các công ty trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, kinh doanh; các công ty, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực dịch thuật; các trường học,

– Chuyên viên truyền thông, tổ chức sự kiện; hướng dẫn viên du lịch, chuyên viên tư vấn tại các công ty du lịch, lữ hành, nhà hàng khách sạn…

– Giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo, Trung tâm Ngoại ngữ.

– Sinh viên tốt nghiệp cũng có khả năng phát triển chuyên môn ở cấp cao hơn: theo học chuyên ngành thạc sĩ về Ngôn ngữ Anh tại các cơ sở đào tạo sau đại học trong và ngoài nước.