THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2024 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

Trường Đại học Phạm Văn Đồng thông báo tuyển sinh đợt chính thức năm 2024 gồm:

1. Tuyển sinh chính quy trình độ đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non chính quy (không bao gồm tuyển sinh liên thông);

2. Tổ chức Kỳ thi năng khiếu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;

3. Tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng đối với đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp trở lên;

4. Tuyển sinh đào đào tạo nâng trình độ chuẩn theo nghị định 71/2020/NĐ-CP.

Chi tiết xem thông báo đính kèm:  ThongBaoTuyenSinhDotChinhThuc.pdf (30 tải về)