Đề án tuyển sinh năm 2024

Tóm tắt nội dung Đề án

I. Danh mục các nghành tuyển sinh năm 2024

Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Tổ hợp môn xét tuyển
7140210 Sư phạm Tin học 25 A00 A01 D01 D90
7140211 Sư phạm Vật lý 25 A00 A01 D01 D90
7140217 Sư phạm Ngữ văn 35 C00 D78  C19 C20
7140231 Sư phạm Tiếng Anh 46 D01 D78 D84 D90
7140209 Sư phạm Toán học 35 A00 A01 D01 D90
7140202 Giáo dục Tiểu học 122 A00 A01 C00 D01
7140247 Sư phạm Khoa học Tự nhiên 30 A00 B00 D01 D90
7480201 Công nghệ Thông tin 60 A00 A01 D01 D90
7510201 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 70 A00 A01 D01 D90
7520114 Kỹ thuật Cơ – Điện tử 50 A00 A01 D01 D90
7310105 Kinh tế phát triển 20 C04 C20 D01 D10
7340101 Quản trị kinh doanh 60 C04 C20 D01 D10
7340115 Marketing 50 C04 C20 D01 D10
51140201 Giáo dục Mầm non 83 M01 M09

II. Phương thức, đối tượng và phạm vi tuyển sinh
1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
– Đối với phương thức xét tuyển:
Thực hiện tuyển sinh theo 4 phương án sau:
+ Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT năm 2024.
+ Phương án 2: Xét tuyển dựa vào học bạ THPT của lớp 12.
+ Phương án 3: Xét tuyển dựa theo kết quả đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.
+ Phương án 4: : Xét tuyển thẳng.

2. Đối tượng tuyển sinh
– Tất cả thí sinh tính tới thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).
– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định.
– Không vi phạm pháp luật.
3. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước. Đối với thí sinh ngoài tỉnh Quảng Ngãi xét tuyển vào khối ngành sư phạm, nhà trường chỉ nhận hồ sơ theo diện đào tạo đặt hàng và diện đào tạo theo nhu cầu cá nhân
III. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
– Bậc đại học nhóm ngành đào tạo giáo viên:
+ Xét tuyển theo Phương án 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Xét tuyển theo Phương án 2: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.
 – Bậc đại học không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên:
+ Xét tuyển theo Phương án 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tổng điểm 3 môn (theo tổ hợp môn xét tuyển) của kết quả thi THPT năm 2024 cộng với điểm ưu tiên phải đạt từ 15 điểm trở lên.
+ Xét tuyển theo Phương án 2 : Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có điểm tổng kết 3 môn học (theo tổ hợp môn xét tuyển) của lớp 12 phải đạt từ 15 điểm trở lên.
+ Xét tuyển theo phương án 3: Kết quả thi đánh giá năng lực năm 2024 của ĐHQG-HCM đạt từ 600 điểm trở lên
– Bậc cao đẳng, khối ngành đào tạo giáo viên:
+ Xét tuyển theo Phương án 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Xét tuyển theo Phương án 2: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên. Riêng đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp sư phạm và đã tốt nghiệp THPT nếu sử dụng kết quả học tập của trung cấp sư phạm để xét tuyển vào ngành CĐ Giáo dục Mầm non thì phải có điểm trung bình toàn khóa đạt từ 6,5 điểm trở lên.
2. Điều kiện để được nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ chính quy:
– Đợt xét tuyển chính thức:
Thí sinh đăng ký xét tuyển trên cổng đăng ký xét tuyển của Bộ Giáo dục & Đào tạo (thực hiện theo Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
– Các đợt xét tuyển bổ sung:
+ Thí sinh phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo từng ngành, nhóm ngành.
+ Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển cho Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
+ Nộp lệ phí xét tuyển.
+ Đối với ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm non, thí sinh phải có giấy xác nhận điểm thi năng khiếu xét tuyển Giáo dục Mầm non do Trường Đại học Phạm Văn Đồng hoặc các trường Cao đẳng, Đại học khác tổ chức thi và cấp.

Xem nội dung chi tiết Đề án tuyển sinh DPQ_DeAnTuyenSinhNam2024_CongBo23-4-24.pdf (38 tải về)