Thông báo tuyển sinh liên thông năm 2023 (đợt bổ sung)

1. Ngành tuyển sinh

TT Trình độ ĐT Hình thức đào tạo Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu
1 Đại học Chính quy 7510201 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 4
2 Đại học Chính quy 7310105 Kinh tế phát triển 16
3 Đại học Chính quy 7520114 Kỹ thuật Cơ – điện tử 20
4 Đại học Chính quy 7340101 Quản trị kinh doanh 20
5 Đại học VLVH 7140217 Sư phạm Ngữ văn 20
6 Đại học VLVH 7140211 Sư phạm Vật lý 5
7 Đại học VLVH 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 24
8 Đại học VLVH 7140210 Sư phạm Tin học 12
9 Đại học VLVH 7140202 Giáo dục Tiểu học 44
10 Đại học VLVH 7140209 Sư phạm Toán học 5
11 Cao đẳng VLVH 51140201 Giáo dục Mầm non 28

2. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ ĐKXT

– Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/10/2023.

– Thời gian xét tuyển: 06/10/2023.

– Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển cho Nhà trường qua một trong các hình thức sau:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

+ Nộp hồ sơ qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

3. Địa chỉ nhận hồ sơ:

Phòng KT-ĐBCLGD, Trường Đại học Phạm Văn Đồng (Phòng 302, tầng 3 – khu A1), 509 Phan Đình Phùng, Tp. Quảng Ngãi.

4. Thông tin liên lạc: Điện thoại, zalo: 0943676870 (Ông Lê Duy Tuấn, Phó Trưởng Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh).

Mẫu phiếu đăng ký: Phieu-dang-ky-xet-tuyen-PDU.doc (86 tải về)

Xem thông tin chi tiết thông báo: ThongBaoTuyenSinhLienThong_BoSungDot1.pdf (106 tải về)