Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển đào tạo nâng trình độ chuẩn theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP năm 2024

Trường Đại học Phạm Văn Đồng thông báo nhận hồ sơ xét tuyển đào tạo nâng trình độ chuẩn cho giáo viên tiểu học, trung học cơ sở theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, năm 2024.

Thông tin chi tiết: ThongBaoXetTuyenDaoTaoNangChuanTheoND71_nam24.pdf (158 tải về)

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển: Phieudangky.docx (159 tải về)