Cơ hội việc làm khi học ngành Sư phạm Tiếng Anh

Đối với chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh, bậc đại học, sinh viên được đào tạo để trở thành giáo viên giảng dạy tiếng Anh tại các bậc học trong hệ thống giáo dục. Sinh viên được trang bị toàn diện về kiến thức chuyên môn, ngôn ngữ, văn hóa Anh, Mỹ lẫn các kỹ năng tiếng Anh. Đồng thời, sinh viên được phát triển đầy đủ kiến thức về tâm lý, giáo dục, phương pháp dạy – học, cũng như năng lực giảng dạy để có thể đảm nhiệm tốt công tác giảng dạy tiếng Anh. Hơn nữa, sinh viên được trang bị đầy đủ các kỹ năng tự đánh giá, tự học và nghiên cứu khoa học để phát triển nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành giáo dục.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đủ khả năng đảm nhận các công việc như sau:

– Giảng dạy tiếng Anh tại các bậc học phổ thông từ tiểu học đến trung học;

– Giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp;

– Giảng dạy tiếng Anh tại các Trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn cả nước;

– Làm việc tại các cơ quan, tổ chức đối ngoại, kinh tế, văn hóa, ngoại giao; các khu du lịch, khách sạn, nhà hàng; các công ty trong và ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, kinh doanh; hướng dẫn viên du lịch;

– Sinh viên tốt nghiệp cũng có khả năng phát triển chuyên môn ở cấp cao hơn: theo học chuyên ngành thạc sĩ về Lý luận phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo sau đại học trong nước; theo học chuyên ngành thạc sĩ về Giảng dạy tiếng Anh cho người không bản ngữ (TESOL) tại các cơ sở đào tạo nước ngoài.