Hướng dẫn làm hồ sơ ĐKXT theo phương thức xét tuyển học bạ THPT

Hồ sơ đăng ký bao gồm: 1. Điền thông tin vào Phiếu đăng ký xét tuyển số 1 và số 2 + Phiếu số …

Hướng dẫn làm hồ sơ ĐKXT theo phương thức xét tuyển học bạ THPT Chi tiết »