Thông báo thi tuyển sinh các môn năng khiếu trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021 (Đợt thi bổ sung)

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nay Trường Đại học Phạm Văn Đồng thông báo kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh các môn năng khiếu trình độ cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non năm 2021 (đợt thi bổ sung) như sau:

1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: Từ khi ra thông báo đến hết ngày 05/9/2021.
2. Phương thức thi: Không trực tiếp

3. Thời hạn nhận bài thi: Đến hết ngày 09/9/2021

Xem chi tiết Thông báo và Hướng dẫn thi: ThongBaoTuyenSinhNangKhieuDot2.pdf (57 tải về)