THÔNG BÁO THAY ĐỔI HÌNH THỨC THI NĂNG KHIẾU

Để đảm bảo cho công tác tuyển sinh được thực hiện trong tình hình dịch bệnh Covid-19, Trường Đại học Phạm Văn Đồng thay đổi phương thức thi năng khiếu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non đợt 1 năm 2021 từ hình thức tập trung thi trực tiếp tại trường Đại học Phạm Văn Đồng dự kiến từ ngày 15/7/2021 được thay đổi cụ thể như sau:

  1. Phương thức: Không trực tiếp, cụ thể:Thí sinh thực hiện bài thi tại nhà và ghi hình bằng thiết bị có chức năng ghi hình ảnh và âm thanh, sau đó thí sinh nộp file bài thi của thí sinh cho cho Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Phạm văn Đồng.
  2. Quy trình thực hiện bài thi và nộp bài thi: Xem từ trang 2 của file đính kèm  ThongBaoThayDoiHinhThucThiNangKhieu.pdf (111 tải về)
  3. Thời gian nộp bài thi: Từ ngày 20/7/2021 đến hết ngày 06/8/2021.