HƯỚNG DẪN NỘP BÀI THI NĂNG KHIẾU CHO HÌNH THỨC THI KHÔNG TRỰC TIẾP

Để nộp bài thi năng khiếu thí sinh cần thực hiện theo các chỉ dẫn sau đây:

Trên trang tuyensinh.pdu.edu.vn, chọn mục  Nộp bài thi năng khiếu

– Đăng nhập vào Email (Phải đăng nhập bằng tài khoản Google mới có thể nộp được bài thi. Trường hợp chưa có tài khoản email, thí sinh cần tạo 1 tài khoản email trên Google).  Sau khi đăng nhập thành công, sẽ xuất hiện cửa sổ nộp bài thi năng khiếu. Thực hiện các bước theo hướng dẫn trong file đính kèm: HuongDanNopBaiThiNangKhieuTrenFormNopBaiThi.pdf (950 tải về)