HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THỰC HIỆN BÀI THI NĂNG KHIẾU

I. Nội dung đề thi:
Thí sinh tự chọn 01 đề thi trong bộ đề thi năng khiếu đã được Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Phạm Văn Đồng công bố trên website tuyensinh.pdu.edu.vn.
Mỗi đề thi gồm 2 phần nội dung thi:
1. Phần 1:Năng khiếu 1(Đọc và kể diễn cảm), gồm 2 câu:
– Câu 1: Đọc diễn cảm đoạn văn/thơ cho trước
– Câu 2: Kể diễn cảm một câu chuyện tự chọn
2. Phần 2:Năng khiếu 2(Hát)
Thể hiện một bài hát tự chọn
II. Quy trình thực hiện bài thi và nộp bài thi: Xem chi tiết trong file: HuongDanQuyTrinhThucHienBaiThi.pdf (1059 tải về)