thông báo tuyển sinh đợt 2

DANH MỤC CÁC NGÀNH TUYỂN SINH ĐỢT 2

STT Ngành học Mã tổ hợp môn
1 Đại học Sư phạm Vật lý A00, A01, D90
2 Đại học Sư phạm Ngữ văn C00, D78
3 Đại học Sư phạm Tiếng Anh D01, D72, D96
4 Đại học Công nghệ Thông tin A00, A01, D01, D90
5 Đại học Công nghệ kỹ thuật Cơ khí A00, A01, D90
6 Đại học Kỹ thuật Cơ – Điện tử A00, A01, D90
7 Đại học Kinh tế phát triển A00, A01, D01, D90
8 Đại học Ngôn ngữ Anh D01, D72, D96
9 Đại học  Quản trị kinh doanh A00, A01,D01, D90
10 Đại học Du lịch C00, D01, D72, D78
11 Cao đẳng Giáo dục Mầm non M00

Tuyển sinh năm 2020