Đề án tuyển sinh năm 2022 của trường ĐH Phạm Văn Đồng

Tóm tắt nội dung Đề án

I. Danh mục các nghành tuyển sinh năm 2022

TT Bậc Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu 
1 Đại học 7140210 Sư phạm Tin học 35
2 Đại học 7140211 Sư phạm Vật lý 28
3 Đại học 7140217 Sư phạm Ngữ văn 38
4 Đại học 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 100
5 Đại học 7140209 Sư phạm Toán học 50
6 Đại học 7140202 Giáo dục Tiểu học 120
7 Cao đẳng 51140201 Giáo dục Mầm non 120
8 Đại học 7420203 Sinh học ứng dụng 30
9 Đại học 7480201 Công nghệ Thông tin 80
10 Đại học 7510201 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 100
11 Đại học 7520114 Kỹ thuật Cơ – Điện tử 100
12 Đại học 7310105 Kinh tế phát triển 80
13 Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh 100

II. Phương thức, đối tượng và phạm vi tuyển sinh
1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
– Đối với phương thức xét tuyển: Chỉ áp dụng đối với bậc Đại học.
Thực hiện tuyển sinh theo 4 phương án sau:
+ Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT năm 2022.
+ Phương án 2: Xét tuyển dựa vào học bạ THPT. Dựa vào điểm tổng kết 3 môn học (theo tổ hợp môn xét tuyển) của lớp 12.
+ Phương án 3: Xét tuyển dựa theo kết quả đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.
+ Phương án 4: : Xét tuyển thẳng lưu học sinh Lào.

2. Đối tượng tuyển sinh
– Tất cả thí sinh tính tới thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).
– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định.
– Không vi phạm pháp luật.
3. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước. Đối với thí sinh ngoài tỉnh Quảng Ngãi xét tuyển vào khối ngành sư phạm, nhà trường chỉ nhận hồ sơ theo diện đào tạo đặt hàng và diện đào tạo theo nhu cầu cá nhân
III. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
– Bậc đại học nhóm ngành đào tạo giáo viên:
+ Xét tuyển theo Phương án 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo.
+ Xét tuyển theo Phương án 2: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.
 – Bậc đại học không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên:
+ Xét tuyển theo Phương án 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tổng điểm 3 môn (theo tổ hợp môn xét tuyển) của kết quả thi THPT năm 2022 cộng với điểm ưu tiên phải đạt từ 15 điểm trở lên.
+ Xét tuyển theo Phương án 2 : Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có điểm tổng kết 3 môn học (theo tổ hợp môn xét tuyển) của lớp 12 phải đạt từ 15 điểm trở lên.
+ Xét tuyển theo phương án 3: Kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQG-HCM đạt từ 600 điểm trở lên
– Bậc cao đẳng, khối ngành đào tạo giáo viên:
+ Xét tuyển theo Phương án 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo.
+ Xét tuyển theo Phương án 2: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên. Riêng đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp sư phạm và đã tốt nghiệp THPT nếu sử dụng kết quả học tập của trung cấp sư phạm để xét tuyển vào ngành CĐ Giáo dục Mầm non thì phải có điểm trung bình toàn khóa đạt từ 6,5 điểm trở lên.
2. Điều kiện để được nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ chính quy:
– Đợt xét tuyển chính thức:
Thí sinh đăng ký xét tuyển trên cổng đăng ký xét tuyển của Bộ Giáo dục & Đào tạo (thực hiện theo Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
– Các đợt xét tuyển bổ sung:
+ Thí sinh phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo từng ngành, nhóm ngành.
+ Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển cho Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
+ Nộp lệ phí xét tuyển.
+ Đối với ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm non, thí sinh phải có giấy xác nhận điểm thi năng khiếu do Trường Đại học Phạm Văn Đồng hoặc các trường Cao đẳng, Đại học khác tổ chức thi và cấp.

Xem nội dung chi tiết Đề án tuyển sinh DPQ_DeAnTuyenSinh2022_ChinhThuc.pdf (203 tải về)