Đề án tuyển sinh năm 2022 của trường ĐH Phạm Văn Đồng

Tóm tắt nội dung Đề án

I. Danh mục các nghành tuyển sinh năm 2022

TT Bậc Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu (dự kiến)
1 Đại học 7140210 Sư phạm Tin học 44
2 Đại học 7140211 Sư phạm Vật lý 35
3 Đại học 7140217 Sư phạm Ngữ văn 47
4 Đại học 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 120
5 Đại học 7140209 Sư phạm Toán học 50
6 Đại học 7140202 Giáo dục Tiểu học 73
7 Cao đẳng 51140201 Giáo dục Mầm non 134
8 Đại học 7420203 Sinh học ứng dụng 50
9 Đại học 7480201 Công nghệ Thông tin 100
10 Đại học 7510201 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 100
11 Đại học 7520114 Kỹ thuật Cơ – Điện tử 100
12 Đại học 7520207 Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông 50
13 Đại học 7310105 Kinh tế phát triển 80
14 Đại học 7220201 Ngôn ngữ Anh 40
15 Đại học 7340122 Thương mại điện tử 40
16 Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh 100
17 Đại học 7810101 Du lịch 50

II. Bảng tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp môn Môn 1 Môn 2 Môn 3
A00 Toán Vật lý Hóa học
A01 Toán Vật lý Tiếng Anh
B00 Toán Hóa học Sinh học
C00 Ngữ văn Lịch sử Địa lý
D01 Ngữ văn Toán Tiếng Anh
D72 Ngữ văn Khoa học tự nhiên Tiếng Anh
D78 Ngữ văn Khoa học xã hội Tiếng Anh
D90 Toán Khoa học tự nhiên Tiếng Anh
D96 Toán Khoa học xã hội Tiếng Anh
M00 Ngữ văn Toán Năng khiếu giáo dục mầm non (Đọc,kể diễn cảm và hát)

II. Phương thức, Đối tượng và Phạm vi tuyển sinh
1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
– Đối với phương thức xét tuyển: Chỉ áp dụng đối với bậc Đại học.
Thực hiện tuyển sinh theo 4 phương án sau:
+ Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT năm 2022.
+ Phương án 2: Xét tuyển dựa vào học bạ THPT, gồm 2 lựa chọn, cụ thể:
* Dựa vào điểm tổng kết 3 môn học (theo tổ hợp môn xét tuyển) của lớp 12.
* Dựa vào điểm tổng kết 3 môn học (theo tổ hợp môn xét tuyển) của lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12.
+ Phương án 3: Xét tuyển dựa theo kết quả đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.
+ Phương án 4: : Xét tuyển thẳng theo Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học.
–  Đối với ngành Sư phạm bậc đại học chỉ áp dụng hai phương thức xét tuyển, gồm: Phương án 1 & 2.
– Đối với phương thức kết hợp thi tuyển và xét tuyển: Áp dụng đối với bậc Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, áp dụng theo 2 phương:
+ Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT năm 2022 kết hợp điểm thi năng khiếu.
+ Phương án 2: Xét tuyển dựa vào điểm tổng kết 2 môn học (theo tổ hợp môn xét tuyển) của lớp 12 kết hợp điểm thi năng khiếu.
Lưu ý: Thí sinh phải dự thi năng khiếu tại trường Đại học Phạm Văn Đồng hoặc sử dụng kết quả thi năng khiếu do các cơ sở Đào tạo Đại học, Cao đẳng khác tổ chức thi

2. Đối tượng tuyển sinh
– Tất cả thí sinh tính tới thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).
– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định.
– Không vi phạm pháp luật.
3. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước.
III. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
– Bậc đại học nhóm ngành đào tạo giáo viên:
+ Xét tuyển theo Phương án 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo.
+ Xét tuyển theo Phương án 2: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.
 – Bậc đại học không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên:
+ Xét tuyển theo Phương án 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tổng điểm 3 môn (theo tổ hợp môn xét tuyển) của kết quả thi THPT năm 2022 cộng với điểm ưu tiên phải đạt từ 15 điểm trở lên.
+ Xét tuyển theo Phương án 2 : Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có điểm tổng kết 3 môn học (theo tổ hợp môn xét tuyển) của lớp 12 phải đạt từ 15 điểm trở lên. Hoặc thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có điểm tổng kết 3 môn học (theo tổ hợp môn xét tuyển) của [lớp 11 + học kỳ 1 của lớp 12]/2 phải đạt từ 15 điểm trở lên.
+ Xét tuyển theo phương án 3: Kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQG-HCM đạt từ 650 điểm trở lên
+ Xét tuyển theo Phương án 4: Theo quy định trong Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành.
– Bậc cao đẳng, khối ngành đào tạo giáo viên:
+ Xét tuyển theo Phương án 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo.
+ Xét tuyển theo Phương án 2: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên. Riêng đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp sư phạm và đã tốt nghiệp THPT nếu sử dụng kết quả học tập của trung cấp sư phạm để xét tuyển vào ngành CĐ Giáo dục Mầm non thì phải có điểm trung bình toàn khóa đạt từ 6,5 điểm trở lên.
2. Điều kiện để được nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ chính quy:
– Thí sinh phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo từng ngành, nhóm ngành.
– Làm phiếu đăng ký xét tuyển và điền đầy đủ thông tin theo mẫu (Xét tuyển đợt 1 theo Phương thức 1, thí sinh thực hiện theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển theo phương thức 2 và 3 và các đợt xét tuyển bổ sung theo phương thức 1, thực hiện theo mẫu của Trường Đại học Phạm Văn Đồng ban hành).
– Nộp lệ phí xét tuyển theo quy định hiện hành của Nhà nước.
– Đối với ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm non, thí sinh phải có giấy xác nhận điểm thi năng khiếu do Trường Đại học Phạm Văn Đồng hoặc các trường Cao đẳng, Đại học khác tổ chức thi và cấp.