Cơ hội việc làm khi học ngành Thương mại điện tử

Với ngành Thương mại điện tử, sinh viên sẽ được trang bị khối kiến thức về kinh tế, tổ chức kinh doanh trên mạng Internet. Đặc biệt, sinh viên cũng được trang bị các kiến thức về mạng máy tính, an ninh mạng và chữ ký số trong quản trị mạng, bảo mật và bảo toàn thông tin.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Thương mại điện tử có rất nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn từ Phòng marketing; Phòng nghiệp vụ kinh doanh; Phòng kế hoạch; Phòng tin học…ở các công ty, tập đoàn. Các công việc như: chuyên viên quản trị, xây dựng và điều hành hệ thống kinh doanh điện tử ở các công ty, tập đoàn; chuyên viên quản lý hiệu suất thương mại điện tử; Chuyên viên phát triển thị trường online; Chuyên viên tư vấn, hỗ trợ TMĐT; Tự kinh doanh riêng.