Cơ hội việc làm khi học ngành Du lịch

Sinh viên ngành du lịch sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản, chuyên ngành về văn hoá và du lịch, trang bị những kiến thức chuyên sâu về cách thức quản lý du lịch, hoạch định kế hoạch và thực hiện các dịch vụ du lịch. Qua đó, giúp sinh viên vững vàng về kiến thức, thành thạo về kỹ năng, tự tin với môi trường kinh doanh trong nước cũng như trong môi trường đa văn hóa, phục vụ tốt công tác nghiệp vụ hoạt động tại các doanh nghiệp du lịch và các tổ chức liên quan.

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các cơ sở kinh doanh du lịch như các công ty lữ hành, điểm tham quan, các công ty tổ chức sự kiện với các vị trí công việc có thể đảm trách:

+ Hướng dẫn viên du lich; ̣

+ Thuyết minh viên tại điểm;

+ Nhân viên kinh doanh các bộ phận nghiệp vụ: Chào bán tour, khai thác và thiết kế tour, điều hành và giám sát tour,..

+ Tự tạo lập doanh nghiệp du lịch mới với quy mô nhỏ;

+ Chuyên viên tư vấn tổ chức tour, tổ chức sự kiện, teambuilding,…

Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch có thể đảm trách các công viêc ̣ ở bô ̣phân: lữ hành, xúc tiến quảng bá du lich, hợp tác quốc tế và bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch;

Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực du lịch.