Cơ hội việc làm khi học ngành Quản trị kinh doanh

Sinh viên tốt nghiệp  ngành Quản trị kinh doanh có thể thực hiện các hoạt động quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa hiệu quả quản lý của cả quá trình dài từ khâu lên ý tưởng sản xuất qua các giai đoạn đến việc chăm sóc khách hàng sau khi bán.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có rất nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn từ phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, quản lý, điều hành ở các công ty, tập đoàn như: Chuyên viên phụ trách các công việc hành chính nhân sự; kinh doanh,  marketing tại các công ty dịch vụ, sản xuất; Chuyên viên xây dựng chiến lược, phát triển thị trường và tìm kiếm đối tác kinh doanhhoặc tự thành lập và điều hành công ty riêng.