Cơ hội việc làm khi học ngành Sư phạm Ngữ văn

Ngành Sư phạm Ngữ văn là một ngành học hấp dẫn, thú vị phù hợp với những bạn trẻ yêu thích văn chương. Đây là một ngành học năng động bởi sau khi tốt nghiệp, bạn có thể đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau.

Ngành Sư phạm Ngữ văn có mục tiêu chính là đào tạo giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn tại các trường đại học, cao đẳng, THPT, THCS, làm cán bộ quản lý giáo dục, phụ trách chuyên môn tại các phòng, sở giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh đó, đây là một ngành học khá đa dạng về việc làm, ngoài việc giảng dạy chuyên môn, sinh viên tốt nghiệp ngành học này còn đảm nhận được nhiều công việc khác nhau, như:

– Nghiên cứu và phê bình văn học tại các viện nghiên cứu về văn học, văn hóa, ngôn ngữ… trên cả nước, những trung tâm nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn;

– Trở thành biên tập viên, phóng viên cho các đài phát thanh, truyền hình, biên tập viên cho tòa soạn báo địa phương, trung ương, nhà xuất bản và truyền thông;

– Làm công tác chuyên môn trong các cơ quan, tổ chức liên quan đến kiến thức về khoa học xã hội, các cơ quan quản lí giáo dục, các tổ chức xã hội…