CƠ HỘI VIỆC LÀM KHI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM TIN

Đối với chuyên ngành Sư phạm Tin, bậc đại học, sinh viên được đào tạo để trở thành giáo viên giảng dạy Tin tại các bậc học trong hệ thống giáo dục. Sinh viên được trang bị toàn diện về kiến thức chuyên môn bộ môn Tin học. Đồng thời, sinh viên được phát triển đầy đủ kiến thức về tâm lý, giáo dục, phương pháp dạy – học, cũng như năng lực giảng dạy để có thể đảm nhiệm tốt công tác giảng dạy môn Tin. Hơn nữa, sinh viên được trang bị đầy đủ các kỹ năng tự đánh giá, tự học và nghiên cứu khoa học để phát triển nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành giáo dục.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có đủ khả năng đảm nhận các công việc như sau:

– Giảng dạy Tin tại các bậc học phổ thông từ tiểu học đến trung học;

– Giảng dạy Tin tại các cơ sở đào tạo cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp;

– Giảng dạy Tin tại các Trung tâm Tin học trên địa bàn cả nước;

– Sinh viên tốt nghiệp cũng có khả năng phát triển chuyên môn ở cấp cao hơn: theo học chuyên ngành thạc sĩ về Khoa học máy tính, Mạng máy tính, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin… tại các cơ sở đào tạo sau đại học trong và ngoài nước.

 – Sinh viên có thể phát triển công việc theo chuyên ngành công nghệ thông tin ở các công ty trong lĩnh vực truyền thông, hệ thống thông tin, hoặc các ngành nghề có yêu cầu kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản.