Sử dụng kết quả của Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 để xét tuyển

Phương thức xét tuyển này dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020, thí sinh chỉ đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển khi thỏa mãn các điều kiện cần, gồm:

  • Đã tối nghiệp THPT
  • Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, cụ thể:
    • Bậc đại, cao đẳng thuộc khối ngành đào tạo giáo viên: Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sau khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2020.
    • Bậc đại học không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên: Nhà trường sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sau khi có kết quả thi THPT 2020.

Nộp hồ sơ trực tuyến