Sử dụng kết quả học tập của năm học lớp 12 để xét tuyển

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT có thể sử dụng kết quả học tập năm lớp 12 trong học bạ THPT để xét tuyển vào Trường ĐH Phạm Văn Đồng nếu thỏa mãn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, cụ thể:

+ Đối với bậc đại học không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên: Tổng điểm ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải đạt từ 15.0 điểm trở lên.

+ Đối với bậc đại học nhóm ngành đào tạo giáo viên: Có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

+ Cao đẳng Giáo dục mầm non: Có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên.

Nộp hồ sơ xét tuyển trực tuyến