CƠ HỘI VIỆC LÀM KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VẬT LÍ

  1. Giảng dạy vật lí ở các trường THPT, THCS, trung tâm giáo dục thường xuyên
  2. Làm công tác chuyên môn tại các cơ sở quản lý giáo dục
  3. Làm việc tại các Viện nghiên cứu hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn
  4. Làm việc tại các nhà máy, công ty liên quan đến vật lí như nhà máy thủy điện, nhiệt điện, các nhà máy sản xuất thiết bị điện tử…