THÔNG BÁO

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023 ( Thongbao_Nguong-dam-bao-chat-luong-dao-vao_TS2023.pdf (27 tải về) ):

  1. Bậc Đại học
STT Ngành đào tạo Mã ngành Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 Theo kết quả học tập của lớp 12 Theo điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2023
1 Sư phạm Tin học 7140210 19 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên
2 Sư phạm Vật lý 7140211 19 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên
3 Sư phạm Ngữ văn 7140217 19 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên
4 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 19 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên
5 Sư phạm Toán học 7140209 19 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên
6 Giáo dục Tiểu học 7140202 19 Học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên
7 Công nghệ Thông tin 7480201 15 15

600 điểm

8 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 7510201 15 15
9 Kỹ thuật Cơ – Điện tử 7520114 15 15
10 Kinh tế phát triển 7310105 15 15
11 Quản trị kinh doanh 7340101 15 15
  1. Bậc Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
STT Ngành đào tạo Mã ngành Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT + thi năng khiếu Theo kết quả học tập của lớp 12
1 Giáo dục Mầm non 51140201

17

(Toán  + Văn + 2/3 điểm ưu tiên) >11.33

Học lực 12 xếp loại khá trở lên