Thông báo tuyển sinh năm 2023 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Trường Đại học Phạm Văn Đồng thông báo tuyển sinh đợt chính thức năm 2023 gồm 12 ngành đại học và ngành Giáo dục Mầm non bậc cao đẳng. Chi tiết xem thông báo đính kèm ThongBaoTuyenSinhDotChinhThuc.pdf (1045 tải về)