Đề án tuyển sinh của trường ĐH Phạm Văn Đồng năm 2021 (Điều chỉnh)

Đã bổ sung tuyển sinh hai ngành đào tạo đại học chính quy (Sư phạm Toán học(20 chỉ tiêu), Giáo dục Tiểu học (73 chỉ tiêu)) và phương thức xét tuyển:
Đối với ngành Sư phạm Toán học và Giáo dục Tiểu học chỉ áp dụng hai phương thức xét tuyển, gồm:
+ Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả của Kỳ thi THPT năm 2021 (80% chỉ tiêu).
+ Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT (dựa vào điểm tổng kết 3 môn học của lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển) (20% chỉ tiêu).

Tóm tắt nội dung Đề án

I. Danh mục các ngành tuyển sinh năm 2021

STT Ngành học Mã ngành Mã tổ hợp môn Chỉ tiêu (dự kiến)
1 Sư phạm Tin học 7140210 A00, A01, D01, D90 44
2 Sư phạm Vật lý 7140211 A00, A01, D90 35
1 Sư phạm Tin học 7140210 A00, A01, D01, D90 44
2 Sư phạm Vật lý 7140211 A00, A01, D90 35
3 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, D78 47
4 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, D72, D96 120
5 Sinh học ứng dụng 7420203 B00, D90 50
6 Công nghệ Thông tin 7480201 A00, A01, D01, D90 100
7 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 7510201 A00, A01, D90 100
8 Kỹ thuật Cơ – Điện tử 7520114 A00, A01, D90 100
9 Kỹ thuật điện tử – viễn thông 7520207 A00, A01, D90 50
10 Kinh tế phát triển 7310105 A00, A01, D01, D90 80
11 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D72, D96 40
12 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, D01, D90 60
13  Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01,D01, D90 50
14  Quản trị kinh doanh du lịch 50
15 Du lịch 7810101 C00, D01, D72, D78 50
16 Cao đẳng Giáo dục Mầm non 51140201 M00 134
17 Sư Phạm Toán học 7140209 A00, A01, D01,D90 20
18 Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, C00, D01,D78 73

II. Bảng tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp môn Môn 1 Môn 2 Môn 3
A00 Toán Vật lý Hóa học
A01 Toán Vật lý Tiếng Anh
B00 Toán Hóa học Sinh học
C00 Ngữ văn Lịch sử Địa lý
D01 Ngữ văn Toán Tiếng Anh
D72 Ngữ văn Khoa học tự nhiên Tiếng Anh
D78 Ngữ văn Khoa học xã hội Tiếng Anh
D90 Toán Khoa học tự nhiên Tiếng Anh
D96 Toán Khoa học xã hội Tiếng Anh
M00 Ngữ văn Toán Năng khiếu giáo dục mầm non (Đọc,kể diễn cảm và hát)

II. Phương thức, Đối tượng và Phạm vi tuyển sinh
1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
– Đối với phương thức xét tuyển: Chỉ áp dụng đối với bậc Đại học.
Thực hiện tuyển sinh theo 3 phương án sau:
+ Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT năm 2021 (30% chỉ tiêu)
+ Phương án 2: Xét tuyển dựa vào học bạ THPT (65% chỉ tiêu), gồm 2 lựa chọn, cụ thể:
* Dựa vào điểm tổng kết 3 môn học (theo tổ hợp môn xét tuyển) của lớp 12 (40% chỉ tiêu).
* Dựa vào điểm tổng kết 3 môn học (theo tổ hợp môn xét tuyển) của lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12 (25% chỉ tiêu).
+ Phương án 3: (5% chỉ tiêu): Xét tuyển thẳng theo Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành. Ngoài ra nhà trường còn có quy định tuyển thẳng cụ thể cho các đối tượng khác như sau: Thí sinh là người nước ngoài (người Lào): Căn cứ vào quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, kết quả học tập THPT kết hợp với kết quả kiểm tra Tiếng Việt, Hiệu trưởng xem xét quyết định trúng tuyển nhập học.
–  Đối với ngành Sư phạm Toán học và Giáo dục Tiểu học chỉ áp dụng hai phương thức xét tuyển, gồm: 
+ Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả của Kỳ thi THPT năm 2021 (80% chỉ tiêu).
+ Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT (dựa vào điểm tổng kết 3 môn học của lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển) (20% chỉ tiêu).
– Đối với phương thức kết hợp thi tuyển và xét tuyển: Áp dụng đối với bậc Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, thực hiện tuyển sinh theo 3 phương án sau:
+ Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT năm 2021 kết hợp điểm thi năng khiếu (30% chỉ tiêu)
+ Phương án 2: Xét tuyển dựa vào điểm tổng kết 2 môn học (theo tổ hợp môn xét tuyển) của lớp 12 kết hợp điểm thi năng khiếu (70% chỉ tiêu).
Lưu ý: Thí sinh phải dự thi năng khiếu tại trường Đại học Phạm Văn Đồng hoặc sử dụng kết quả thi năng khiếu do các cơ sở Đào tạo Đại học, Cao đẳng khác tổ chức thi
2. Đối tượng tuyển sinh
– Tất cả thí sinh tính tới thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).
– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định.
– Không vi phạm pháp luật.
3. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước. Riêng các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Quảng Ngãi
III. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
– Bậc đại học nhóm ngành đào tạo giáo viên:
+ Xét tuyển theo Phương án 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo.
+ Xét tuyển theo Phương án 2 và  Phương án 3: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.
 – Bậc đại học không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên:
+ Xét tuyển theo Phương án 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tổng điểm 3 môn (theo tổ hợp môn xét tuyển) của kết quả thi THPT năm 2021 cộng với điểm ưu tiên phải đạt từ 15 điểm trở lên.
+ Xét tuyển theo Phương án 2 : Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có điểm tổng kết 3 môn học (theo tổ hợp môn xét tuyển) của lớp 12 phải đạt từ 15 điểm trở lên. Hoặc thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có điểm tổng kết 3 môn học (theo tổ hợp môn xét tuyển) của [lớp 11 + học kỳ 1 của lớp 12]/2 phải đạt từ 15 điểm trở lên.
+ Xét tuyển theo Phương án 3: Theo quy định trong Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hiện hành.
– Bậc cao đẳng, khối ngành đào tạo giáo viên:
+ Xét tuyển theo Phương án 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo.
+ Xét tuyển theo Phương án 2: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên. Riêng đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp sư phạm và đã tốt nghiệp THPT nếu sử dụng kết quả học tập của trung cấp sư phạm để xét tuyển vào ngành CĐ Giáo dục Mầm non thì phải có điểm trung bình toàn khóa đạt từ 6,5 điểm trở lên.
2. Điều kiện để được nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ chính quy:
– Thí sinh phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo từng ngành, nhóm ngành.
– Làm phiếu đăng ký xét tuyển và điền đầy đủ thông tin theo mẫu (Xét tuyển đợt 1 theo Phương thức 1, thí sinh thực hiện theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển theo phương thức 2 và 3 và các đợt xét tuyển bổ sung theo phương thức 1, thực hiện theo mẫu của Trường Đại học Phạm Văn Đồng ban hành).
– Nộp lệ phí xét tuyển theo quy định hiện hành của Nhà nước.
– Đối với ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm non, thí sinh phải có giấy xác nhận điểm thi năng khiếu do Trường Đại học Phạm Văn Đồng hoặc các trường Cao đẳng, Đại học khác tổ chức thi và cấp.

Xem chi tiết Đề án: QD_DieuChinhDATS2021_BoSung2NganhDaoTao_08-9-2021.pdf (83 tải về) (Bản đã cập nhật chỉ tiêu Đại học Sư phạm Toán học và Đại học Giáo dục Tiểu học).

Các bản cũ:

DeAnTuyenSinh2021_DieuChinhChiTieuSP_31-5-2021.pdf (165 tải về) DeAnTuyenSinh2021_7-4-2021.pdf (98 tải về) DieuChinhDeAnTuyenSinh2021.pdf (84 tải về)