TUYỂN SINH LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 NĂM 2021

I. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY
1. Liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học
– Ngành tuyển: Công nghệ (CN) Thông tin, CN Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Cơ–Điện tử, Sinh học ứng dụng, Kinh tế phát triển, Quản trị kinh doanh.
– Đối tượng: Có bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng.
2. Liên thông đại học đối với người đã có bằng đại học (Đại học văn bằng 2)
– Ngành tuyển: Ngôn ngữ Anh, CN Thông tin, CN Kỹ thuật Cơ khí.
– Đối tượng: Có bằng tốt nghiệp Đại học.
3. Cao đẳng liên thông
– Ngành tuyển: Giáo dục Mầm non.
– Đối tượng: Có bằng Trung cấp hoặc Cao đẳng sư phạm.
II. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC
1. Đại học liên thông
– Khối ngành sư phạm: Ngữ Văn, Vật lý, Tiếng Anh, Tin học, Toán, Hóa, Sinh, Sử, Địa lý, Mỹ thuật, Âm nhạc, GD Tiểu học, GD Mầm non, GD Thể chất.
– Khối ngành Kinh tế- Xã hội: Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế phát triển,
Quản lý nhà nước, Thống kê KT-XH, Luật học.
– Đối tượng: Có bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng.
2. Đại học văn bằng 1,2
– Các ngành: Ngôn ngữ Anh, Luật học, Quản lý nhà nước, Kế toán, Quản trị Kinh
doanh, Quản lý đất đai, Thống kê KT-XH.
– Đối tượng: Tốt nghiệp PTTH (văn bằng 1), Tốt nghiệp đại học (văn bằng 2).
3. Đại học từ xa-trực tuyến-Văn bằng 1, 2: Luật học, Kế toán, Quản lýnhà nước.
-Đối tượng: Tốt nghiệp PTTH(văn bằng 1), Tốt nghiệp đại học (văn bằng 2)
Thông tin chi tiết xin liên hệ điện thoại: 0255.3835031, 0255.3822907, 0914158808;