Xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2022

    Thông tin cá nhân

    Thông tin đăng ký

    Thí sinh cần nộp hồ sơ minh chứng thuộc điều kiện xét tuyển thẳng nào theo quy định của Bộ GD&ĐT theo địa chỉ liên hệ của nhà trường