Xét tuyển thẳng cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học và CĐ SP mầm non chính quy

    Thông tin cá nhân

    Thông tin đăng ký

    Thí sinh cần nộp hồ sơ minh chứng thuộc điều kiện xét tuyển thẳng nào theo quy định của Bộ GD&ĐT theo địa chỉ liên hệ của nhà trường